Kungsbacka sportfiskeklubb är en aktiv klubb med ca 200 medlemmar. Vi har det gångna året genomfört en del förändringar för att nå våra medlemmar enklare. Med en ny hemsida och genom SMS grupper där vi kan delger kommande händelser i klubben. Vi kommer nu framöver även förse våra medlemmar med ett nyhetsbrev i månaden. Detta för att kunna återge händelser i klubben såsom aktiviteter och styrelsens arbeten och beslut under gångna månaden.