Nyhetsbrev Maj 2019

Kungsbacka sportfiskeklubb är en aktiv klubb med ca 200 medlemmar. Vi har det gångna året genomfört en del förändringar för att nå våra medlemmar enklare. Med en ny hemsida och genom SMS grupper där vi kan delger kommande händelser i klubben. Vi kommer nu framöver även förse våra medlemmar med ett nyhetsbrev i månaden.
Detta för att kunna återge händelser i klubben såsom aktiviteter och styrelsens arbeten och beslut under gångna månaden.

Kortfattade händelser under maj.
Ny båt i Stensjö: KSK har investerat i en ny Roddbåt, denna kan ni boka från vår hemsida via medlemsidorna, Lösenord: KSK2019

Fiskevårdskommittérna: jobbar flitigt, Urban Vikenborg visade ungdomarna i KSK kläckrännan samt utsättning av fisk i ett av våra klubbvatten. Se film https://www.youtube.com/watch?v=OEYkqKvVLjo

Resultat KM Hav: Det var Lars Bruno som tog hem segern i året KM 2019 bland 17 fiskare från KSK i Öresund, bland juniorerna vann åter Melker Durell.

KSK Ungdom: Vi var ett gott gäng som åkte till Hökensås stugby fredag 3 maj för fiske i Norra Englanssjön. Vi hann dessutom med ett besök på fiskodlingen där vi fick mata regnbågar.

PNC: Det var team Isola från KSK som tog hem segern i årets blåsiga upplaga Paternoster Cup 2019
Det var faktiskt KSK:are i samtliga topp tre båtar, mer info hittar ni på Isolas blogg.
https://teamisola.blogspot.com

Ny Film KSK Ungdom: Elfiske med Hans Lindqwist https://www.youtube.com/watch?v=oec5fSUD0hs

Styrelsen

Kort sammanställning från protokoll övriga frågor
-Båt till Stensjö inköpt. Bokning ska göras på hemsidan.
-Det är tillåtet att fiska från flytring i både Söndre Hålsjö och Stora Hålevatten.
-Återkoppling till anmälan från personer som söker information om medlemskap på hemsidan.
-Förslag – kassören skickar mejlsvar med kopia till sekreteraren.
-Stefan tar fram förslag på hur vi ska svara på andra frågor som kommer in via hemsidan.
-Hemsidan ska kompletteras med information och tips från alla som kan bidra.
-Förslag på att ta fram nya dekaler diskuterades, Stefan tar fram exempel.
-Frågan om att utse ”Årets Kungsfiskare” togs upp. Finns det existerande regler Lars ser om det finns
  något nerskrivet.