Oktober 2019

Hösten har tagit sitt grepp om Kungsbacka med omnejd och KSK har haft sitt årliga höstmöte.

Familjemedlemskap från 1 januari 2020 Klubbat
Vi har ett flertal föräldrar i KSK ungdom som eftersöker ett familjemedlemskap.
Jag har faktiskt svårt att motivera varför en förälder med två barn skall behöva betala
375×2 och 400 för sig själv för att vara medlem och kunna fiska med KSK Ungdom.
Om vi samtidig tänker att barn under 15 år fiskar fritt med förälder som är medlem i våra sjöar.
Detta var de första raderna i den motion som klubbades igenom under höstmötet.
Det var en enhällig styrelse samt åhörare som klubbade igenom liggande förslaget på familjemedlemskap.

Familjemedlemskap 2020  650 :-
Gäller för en valfri vuxen i familjen och samtliga barn upp till 18 år skrivna på samma adress vid fiske.

Fiskevårdskommittén
Urban meddelade att han och Johnny jobbat med att förbereda en ny lekplats i bäcken vid Söndre Hålsjö.
Ansökan för ny kläckning av yngel är inskickad till Länsstyrelsen.
Snart dags för avelsfiske. Stefan och Ingemar uttrykte önskemål om att juniorerna gärna vill vara med på detta. Urban meddelar datum så att juniorerna kan vara med.

Juniorkommittén
Full rulle! Med höstaktiviteter!
Nu på onsdag planeras vandring och observation längs lekbäckar på jakt efter Havsöring.
Ungdomarna har hjälpt Fiskevårdsnätverket i Göteborg med att lägga ut 5 ton! sten i Ålekärrsbäcken där man gjorde lekbädd i ån intill Billdals kyrkogård.

Aktivitetskommittén
Höstprogrammet är nu spikat. Även datum för KM-pimpel blev klart under mötet.
Den årliga vandiaresan genomfördes med totalt 26 deltagare, vilket är en mycket bra siffra. Deltagarna bjöds på ett hyggligt fiske med rödspotta upp till 900gr och även en fenknot kom upp.

Cardskipper
Åter igen vill jag trycka på vikten av att registrera sig med appen.
All Klubbinformation/medlemsavgift kommer hanteras denna väg framöver, ännu är det ett 50 tal medlemmar som inte registrerat sig!
Har du problem med installation eller saknar installations SMS så kontakta Stefan
stefan@kungsfiskarn.se