Fiskevatten


Klubbvatten - Vid fiske i klubbens vatten skall medlem vid anfordran av tillsyningsman eller arrendevärd eller annan av klubbens medlemmar kunna legitimera sig . vid bilkörning på enskild väg skall klubbens märke vara anbringat på bilens bakruta.

Varje besök vid klubbens vatten måste reg istreras på rapportblankett som finns vid sjöarna.

Faddervatten - Kungsbacka sportfiskeklubb har två faddervatten; Tagsjön och Skållesjön.

Fiskevatten runt Kungsbacka - Det finns många bra fiskevatten runt och i Kungsbacka. Kungsbackaån, Rolfsån och Kungsbackafjorden är bara några av dem.