Söndre Hålsjö

Vattenintendent: Kjell Johansson, 070-628 74 29

Detta är den andra sjön som klubben arrenderar. Det är en ganska liten skogs­sjö där vi tidigare har planterat in öring, men inga utplanteringar sker längre. Minimimått på öringen är 35 cm.

Tillåtna fångstmetoder är spinn, fluga och pimpel. Vid spinnfiske är endast enkelkrok av mindre storlek tillåten. Mete är totalt förbjuden fiskemetod i Söndre Hålsjö.

Sjöns stränder består av både myr och skogsmark. Det är ganska djupt ända in till land och botten består för det mesta av dy. Det är därför inte lämpligt att vada i sjön, men fisken går ibland alldeles intill land.

Flugfiska i sjön går alldeles utmärkt även om det kan vara besvärligt på sina håll eftersom skogen går ända ned till sjökanten. I den här sjön är det tillåtet att fiska från flytring. Fiske från båt är inte tillåtet.

Alla besök skall rapporteras på plats. Det finns en brevlåda uppsatt vid sjöns nordöstra sida mitt för vägslutet där vi parkerar. I lådan finns rapportblanketter och penna.

Allt fiske är förbjudet under den generella älgjakten!