Lygnern & Sundsjön

Här måste du köpa fiskekort för att fiska
Detta är ett stort vattensystem som hyser stor fisk i olika arter
Mest känd är nog de grova gäddor som cirkulerar runt de steniga djupbranterna i Lygnern.
Båtfiske är att föredra samt viss lokalkännedom är självklart bra då det är stora ytor och risk för mycket letande efter fisk.
Det finns även några båtramper för tillresande fiskare i Sätila båthamn och Staborgsund

Fiskekort berättigar till fiske i Lygnern, nedre delen av Storån till mitt för
Sätila reningsverk, Stora och Lilla Svansjön, Staborgsund samt Sundsjön. I
Sundsjön får man inte fiska från landsvägsbron vid Ålgårda samt nedströms denna bro.
-Tillåtna fiskesätt: spinn- och flugspö, mete, pimpelfiske, dragrodd och
trolling samt angeldon med max 15 angeldon per kort.
-Ungdomar under 15 år fiskar gratis på samma villkor som fiskekortsköpare.
-Fiskande är skyldig att på anmodan uppvisa fiskekort och legitimation för
fiskekortskontrollant eller fiskerättsägare.
-Fiskande är skyldig att känna till gällande fiskekortsbestämmelser.
-Vi rekommenderar att gädda över 1 m släpps tillbaka så varsamt som möjligt.

-I Sundsjön, Staborgsund, Bräckaviken och storån är gällande hastighetsbegränsning
för motorbåt max 5 knop.
-Du behöver fiskekort om du ska fiska. Kortet säljs på Tempo i Fjärås centrum och på Kungsbacka Turistbyrå.

Årskort 300 kr
Månadskort 100 Kr
Dygns kort 50 Kr