Stora Hålevattnet

Stora Hålevatten

Vattenintendent: Kungsbacka Sportfiskeklubb

Stora Hålevatten ligger strax nordost Skållesjön. Lämplig parkering är den lilla vändplatsen i slutet av vägen vid Skållesjöns nordöstra hörn. Allt fiske från båt och flytring är förbjudet. Minimimåttet på öring är 35 cm.

 

Gemensamma fiskebestämmelser för Tagsjön, Skållesjön och Stora Hålevatten:

Alla bestämmelser gäller vid laga ansvar och tillsägelser från tillsyningsman äger samma giltighet som bestämmelserna, liksom anslag vid sjöarna.

  • den fiskande får ej beträda tomtmark eller på annat sätt störa boende.
  • privata bilvägar får ej användas för körning med motorfordon.
  • högst två laxfiskar får fångas varje dag.
  • minimimått för laxfisk är 35 cm.
  • tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel. Mete är förbjudet.

 

Fångstrapport >>