Klubbvatten

Som medlem i Kungsbacka sportfiskeklubb finns ett unikt utbud av sjöar där du kan fiska fritt med ditt medlemskort, vi förfogar dessutom över ett antal båtar som du kan boka för fisketurer här på webben. Nedan finns de information och vilka restriktioner som gäller för respektive sjö.