Fiskevatten

Som medlem i Kungsbacka sportfiskeklubb finns ett unikt utbud av sjöar där du kan fiska fritt med ditt medlemskort, vi förfogar dessutom över ett antal båtar som du kan boka för fisketurer här på webben.


Här kan du även registrera klubbrekord


Som medlem i KSK har du förmånen att fiska fritt i ett antal sjöar med ditt medlemskort.
Det är viktigt att du läser bestämmelserna i respektive vatten då regler kan skilja mellan olika sjöar. Så som fredade områden och restriktioner från markägare mm.


Bra fiskevatten i närområdet
I dessa sjöar måste du lösa fiskekort för att fiska även som medlem. Läs igenom vilka föreskrifter som gäller för respektive sjö. KSK förfogar dessutom över båtar i några av dessa sjöar.


Som medlem har du förmånen att låna båt i några sjöar, här kan du boka båten för din fisketuren.

Stensjön         
Äntasjön