Förnamn:
Efternamn:


Adress:
Postnummer:
Ort:


Mailadress:
Telefon:

Det finns ett stort intresse för att få bli medlem i Kungsbacka Sportfiskeklubb. Här kan du som vill bli medlem i klubben fylla i dina uppgifter för att komma i kontakt med oss.

Första året är man alltid provmedlem och fullständigt medlemskap får man andra året, om man utöver medlemsavgift betalar en inträdesavgift, som för seniorer är 400:- och för juniorer 200:-.

Ordninarie årsavgift för medlemmar är 400:- för seniorer och 375:- för juniorer (t.o.m det året man fyller 18 år).