Vi önskar dig varmt välkommen till Kungsbacka Sportfiskeklubb.
Som medlem i KSK öppnas en hel rad av möjligheter till kul fiske, du kan fiska fritt med ditt medlemskort i KSK klubbsjöar, du har möjlighet att delta på aktiviteter såsom fiskeresor mm. till en reducerad kostnad, eller delta i KSK ungdomsaktiviteter varje onsdag.
Mer info på www.kungsfiskarn.se

Lite Info.
-Du har tackat ja till nyhetsbrev och blir tillagd i SMS grupp och Mail grupp.
-KOD Medlemsidorna är: KSK2019
-KOD Båtar Änarsjön och Stensjön är: 1955

Vi har också en FB grupp som du kan ansluta dig till som medlem
När du söker medlemskap i gruppen ”svara: jag är medlem i KSK och uppge ditt namn ”
Länk FB : https://www.facebook.com/groups/1133427186701877/

Kontaktperson: Markus Lundgren   markus.lundgren@sportfiskarna.se
                            

Ordförande:                          Håkan Wing               hakan.wing@hanssons.com
Medlemsansvarig.            Stefan Falkenberg     stefan@kungsfiskarn.se 
Kassör:                                   Olof Ohlsson              Olof.Ohlsson@ascom.com