Juni 2019

Medlemsantalet i klubben fortsätter att öka och vi vill hälsa alla nya medlemmar välkomna.

Bra makrillfiske har stundtals
rapporterats från
Kungsbackafjorden, Det har även kommit rapporter från KSK ungdom om fina havsöringar med topp på 3,3 kg från Vallda Sandö under juni månad.  

Dekaler
Det finns nu nya fina KSK dekaler att sätta på våra bilar mm, dessa kan man hämta hos
Stefan i detta tidiga skede eller vänta på nästa utskick från klubben.
Kontakt: stefan@kungsfiskarn.se

Fångstrapport
Vi vill från klubben trycka på vikten av att rapportera sina fångster på webben. Detta för att få en övergripande bild av våra klubbvattens hälsa och fiskbestånd
http://www.kungsfiskarn.se/fangstrapport/

Styrelsemöte protokoll

 • Övriga frågor
  • Stefan har tagit fram ett svar att direkt skicka när vi får intresseanmälan från personer som vill bli medlemmar.
  • Frågan att vi ska vara med i t.ex. laget.se för att ta del av medlemskontroll och inbetalningar togs upp på nytt. Stefan tittar på vilka förutsättningar som gäller.
  • Lars redovisade vilka tidigare medlemmar som inte löst medlemskap 2019 efter påminnelse. Några fick ny påminnelse direkt.
  • Ska vi märka ut var gränserna går för vårt fiske i Söndre Hålsjö? Vi avvaktar tills vidare.
  • Inför klubbens 65 årsjubileum 2020 diskuterades ett antal olika förslag på aktiviteter. Fest, fiske, föreläsare (Elektronen). Alla tar sig en funderare till nästa möte. 300st dekaler beställs.
  • Ska vi spara våra gemensamma dokument i DropBox? Stefan kommer med test.
  • Vi behöver material till hemsidan. I första hand tips och berättelser från alla kompetenta fiskare som finns i klubben. Skicka till Stefan.
  • Vi behöver röja upp i klubblokalen. Micael har kärra som kan användas att frakta bort gammalt skräp. Håkan & Micael koordinerar före nästa möte

 

Styrelsen tar nu semesteruppehåll och syns åter i början av september