Med fluga på jakt efter Havsöring
Med sina två stora tillflöden såsom Kungsbackaån och Rolfsån är Kungsbackafjorden ett hett område som levererar stor havsöring varje säsong. Med detta som utgångspunkt skall vi göra små stopp på heta fiskeplatser runt Onsalahalvön och ute på Kungsbackafjorden. Jag vill påstå att nyckeln till ett lyckat fiske är att försöka förstå fiskens rörelse och varför den just söker föda på angiven plats, och varför ena dagens lyckade fiske nästkommande dag bli en bomtur. Vi hoppas detta kan hjälpa dig i ditt framtida fiske.