Uppstarten
På ett årsmöte kom frågan om det fanns intresse av att bilda ett fiskevårdsnätverk i Kungsbacka kommun, och det var över 40 fisketokiga som hörsammade frågeställningen om att bilda fiskevårdsnätverket i Kungsbacka kommun. Vårt syfte är att kartlägga och göra vandringar utefter våra vattendrag för att hitta platser med eventuella vandringshinder där det behövs röjas så att fisken skall har fri passage. 

 

Första träffen och vandringen längs bäckar
Hej och hå, vi träffades på våren 2018 efter att jag pratat med arrendatorn av radiostationen i Vallda. En synnerligen trevlig träff med entusiastiska deltagare där det bestämdes att göra mer av detta och att vi kan lägga grunden för en stark framtid för våra havsöringar.

Klovsten
Hoppsan, vad dyker upp på löpsedlarna, Klovsten etapp 2!
En utbyggnad av Klovsten på Svartmossen skall påbörjas, vilket kommer påverka flöden i dess anslutning katastrofalt. Efter ett provfiske med ungdomssektionen dokumenterade Ingemar och Stefan ett unikt djurliv i ett av dessa hotade flöden. En eloge till er att ni väckte frågan om Stockabäcken i sista stund. Det blev brandkårsutryckning av undertecknad, sportfiskarna samt naturskyddsföreningen. Och fiskevårdsnätverket i Kungsbacka och Göteborgs kommun. Nu ligger jag i pipeline att lämna in ett nytt yttrande till miljödomstolen om Svarte mosse och Stockabäcken som sedan blir Stockaån.

KSK
Fiskevårdsandan finns i KSK och vi har en otrolig mängd kunskap inom föreningen.  
Vi kläcker fisk och vi har medlemmar som är med i vattenråd.Hur som helst det finns ett stort engagemang i fiskevårdens tecken i vår klubb. Och jag är övertygad att om vi får till detta engagemang i vår förening tillsammans med andras föreningar som har samma mål, att vi tillsammans kan säkra den biologiska mångfalden och skapa en ljus framtid för våra bäckar och havsöringar.

Delta
Har du en bäck i ditt närområde du vill värna om, eller bara vill vara med i gemenskapen och bidra till levande vattendrag så tveka inte. Det hade varit kul om just du vill hjälpa oss i detta roliga arbete vid våra vattendrag.

Tveka inte att kontakta oss.
Kungsbacka Fiskevårdsnätverk
// Carlos Borg  

Carlo Borg

Uppväxt vid Smarholmsbäcken och hade en far som tidigt förklarade vad som händer och sker i ett vattendrag.  Flera kurser med sportfiskarna. Restaurering av vattendrag, fisksjukdomar, fiskodling från fisk till företag, fiskevårdansvarig på sträcka i Säveån. Som ordförande i Smarholmsbäckens fiskevårdsförening.

Inte att förringa, medlem i KSK.